ผ่อนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป กับบัตรเครดิตและบัตรผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2557